0 produktów
0,00 zł netto
0,00 zł brutto
Albero logo
 
Aktualności

21/06/2023


Informujemy o wprowadzeniu od dawna wyczekiwanego rejestru wydanych duplikatów,

Nowy rejestr wydanych duplikatów posiada twardą, szytą, sztywną oprawę introligatorską oraz 100 stron. Służący do dokumentowania  rozchodu wszelkiego rodzaju duplikatów świadectw szkolnych.

Cena za sztukę: 

23,00 zł netto

28,29 zł brutto (23 % VAT)

 

17/05/2023

Z wielką przyjemnościa informujemy o zmianach w ofercie sklepu internetowego Albero.pl.

 

Nowy, ulepszony Dziennik zajęć pedagoga specjalnego posiada twardą, szytą, sztywną oprawę introligatorską oraz 10 osobnych rozdziałów oraz 92 strony. Dziennik obejmuje jeden rok szkolny.

Przy pierwszej stronie okładki znajduje się „skrzydełko” na listę dzieci, uczniów, wychowanków, obejmującą 40 pozycji.

 

Dziennik służy do dokumentowania: zadań do realizacji w I oraz II semestrze, tygodniowego planu zajęć, form pomocy i wspolpracy z innymi podmiotami, wykazu obecności, danych dziecka; ucznia; wychowanka, diagnozy; programu zajęć; oceny; zaleceń, działań wspierających, hospitacjii, informacji dodatkowych. Na końcu znajduję się również miejsce na notatki.

 

Cena za sztukę: 

25,50 zł netto

31,37 zł brutto (23 % VAT)

 

 

10/06/2020

 

Z wielką przyjemnościa informujemy o zmianach w ofercie sklepu internetowego Albero.pl.

 

Nowy, ulepszony rodzaj Dzienników zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiada oprawę broszurową oraz 108 stron ze skrzydełkiem na listę 33 dzieci. Dziennik obejmuje jeden rok szkolny.

Dziennik służy do dokumentowania zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w punkcie przedszkolnym, przedszkolu i szkole. 

 

W naszej w naszej ofercie znajduje się także nowy, ulepszony rodzaj Dziennika nauczyciela wspomagającego posiadający 64 strony oraz oprawę broszurową 

 

Nowy rodzaj Rejestrów wyjść grupowych uczniów. Najnowszy rejestr posiada 18 kartek oraz oprawę broszurową.  

Rejestr wyjść grupowych umożliwia wpisywanie i rejestracje wyjść grupowych uczniów na wycieczki jednodniowe oraz te dłuższe

 

W naszej ofercie znajduje się nowy, ulepszony rodzaj Gilosz formatu A4 w kolorze szarym MEN-I/75. 

Wykorzystywany jest do poddruku dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia.Gilosz szary wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019r.

 

 

 

28/08/2015

 

Z wielką przyjemnościa informujemy o zmianach w ofercie sklepu internetowego Albero.pl.
Od dziś w naszej ofercie znajduje się nowy, ulepszony rodzaj Dzienników zajęć przedszkola - oddziału przedszkolnego MEN-I/1.
Najnowsze dzienniki, oprócz odnotowywania obecności dziecka "od-do", posiadają również rozbudowany wykaz uczęszczania na zajęcia w rozbiciu na 12 miesięcy i możliwością adnotacji przy każdym dziecku godziny przyjścia oraz godziny wyjścia.


14/08/2015

 

Z przyjemnością informujemy, iż oferta sklepu Albero została poszerzona o nowy dziennik:

21/07/2015

 

Z przyjemnością informujemy o nowościach w sklepie Albero:

Jednocześnie informujemy o zmianach dotyczących następujących ksiąg i dzienników:

  • Poza Księgą ewidencji dzieci - KED, do naszej oferty dołącza Księga ewidencji dzieci i młodzieży - KEDM - twarda oprawa introligatorska w układzie poziomym, 100 kart, szyta, sztywna oprawa, 10 rubryk, w tym rubryka na PESEL, opracowana wyłącznie dla uczniów gimnazjum;
     
  • Księga uczniów studentów zostaje zastąpiona nowym wzorem: Księga uczniów, słuchaczy - KUS - twarda oprawa introligatorska w układzie pionowym, 100 kart, 11 rubryk, w tym rubryka na PESEL, opracowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
     
  • Dziennik zajęć szkoły zawodowej I/4 zostaje zastąpiony przez nowy wzór: Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej - I/4 - D14 - twarda oprawa introligatorska w układzie pionowym, 172 strony, szyta, sztywna oprawa introligatorska, skrzydełko na listę obecności na 42 pozycje, w treści m.in. rubryki na PESEL oraz podpis słuchacza na zajęciach.


20/07/2015

 

Przypominamy, że Dziennik zajęć przedszkola (dla przedszkoli publicznych) został zgodnie z zaleceniami MEN z 2014 r. uproszczony i skrócony do 148 stron. Obecnie nie jest konieczne dokumentowanie obecności dziecka co godzinę, natomiast w dziennym zapisie pracy wychowawczo-dydaktycznej pozostaje godzinowy podział dnia na tematy (na 12 godzin). Zestawienie obecności dzieci w przedszkolu uwzględnia podział na ilość dni obecności i nieobecności dziecka w każdym miesiącu. Przy kwalifikacji na posiłki możliwość wpisania godzin pobytu dziecka od - do.

10/07/2015

 

Z przyjemnościa informujemy, iż nasza oferta zostaje poszerzona o 2 nowe dzienniki broszurowe:

 
 

10/06/2020

 

Z wielką przyjemnościa informujemy o zmianach w ofercie sklepu internetowego Albero.pl.

 

Nowy, ulepszony rodzaj Dzienników zajęć pomocy pszychologiczno-pedahogicznej posiada oprawę broszurową oraz 108 stron ze skrzydełkiem na listę 33 dzieci. Dziennik obejmuje jeden rok szkolny.

Dziennik służy do dokumentowania zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w punkcie przedszkolnym, przedszkolu i szkole. 

 

W naszej w naszej ofercie znajduje się także nowy, ulepszony rodzaj Dziennika nauczyciela wspomagającego posiadający 64 strony oraz oprawę broszurową 

 

Nowy rodzaj Rejestrów wyjść grupowych uczniów. Najnowszy rejestr posiada 18 kartek oraz oprawę broszurową.  

Rejestr wyjść grupowych umożliwia wpisywanie i rejestracje wyjść grupowych uczniów na wycieczki jednodniowe oraz te dłuższe

 

W naszej ofercie znajduje się nowy, ulepszony rodzaj Gilosz formatu A4 w kolorze szarym MEN-I/75. 

Wykorzystywany jest do poddruku dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia.Gilosz szary wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019r.